EGITURAK

Egitura kooperatiboak ikasleek jarduera edo lan jakin  bat gauzatzerakoan egin behar dituzten eragiketak edo eman behar dituzten pausoak zehazten ditu. Egiturek berdintasunezko
parte-hartzea eta aldibereko elkarreragina ziurtatzen dute.

ZERRENDA

EGITUREN APLIKAZIOA

EGITUREN ERREGISTROA